toplogo.jpg

Relevante links


Øjenforeningen Værn om Synet

Amagerbro øjenklinik anbefaler patient informationspjecer fra Øjenforeningen Værn om Synet

Disse pjecer findes til fri benyttelse i øjenklinikkens venteværelse

 

Glostrup øjenafdeling

Amagerbro øjenklinik anbefaler Glostrup øjenafdelings patientfoldere om øjensygdomme

 

Sundhed.dk

Sundhed.dk giver borgerne bedre muligheder for at bruge deres sundhedssystem

 

Medicin.dk

Information til dig, der er patient, pårørende eller bare interesseret i at vide mere om medicin

 

Region Hovedstaden

Information om hospitaler, praktiserende læger og speciallæger, akut hjælp, patientrettigheder, frit sygehusvalg, patientvejledere og sundhedstilbud

 

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes

 

DiaBase

Den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk øjensygdom ledet af øjenlæge Nis Andersen

 

Dansk glaukom forening

Dansk Glaukom Forening for patienter og pårørende henvender sig til alle, der er eller har været berørt af Glaukom

 

Dank Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede

 

 

 

 


Øjenlæge Nis Andersen   |   Amagerbrogade 62, 3. th   |   2300 København S   |   Tlf 32 95 61 29
Administration