toplogo.jpg

Aflysning af aftalt tid


En aftale er en aftale - og en aftale skal holdes

 

Husk at melde afbud til en aftalt tid senest 24 timer inden, hvis du er forhindret i at komme til den aftalte undersøgelse eller behandling

 

Udeblivelse eller for sent afbud til den aftalte tid forhindrer andre patienter i at kunne benytte tiden og det medfører længere ventetid for alle øjenklinikkens patienter

 

Af overenskomsten mellem Foreningen Af Praktiserende Speciallæger og Danske Regioner fremgår følgende:

 

§ 25 Overholdelse af tidsaftaler

 

Stk. 1

Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller at afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling.

 

Stk.2

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. fra en operation eller lignende.

 

Denne forpligtelse oplyser Amagerbro øjenklinik på følgende måder:

1.  Den automatiske velkomstbesked ved telefonisk henvendelse til øjenklinikken

2.  Øjenklinikkens praksisdeklaration på www.sundhed.dk

3.  Opslag i øjenklinikkens venteværelse

4.  Patientens mødekort

 

Gebyret skal betales ved personlig henvendelse i øjenklinikken før ny tid kan aftales

 

Gebyret kan fraviges i ganske særlige tilfælde, hvor patienten af uopsættelig årsag ikke kunne møde til den aftalte tid og ikke havde mulighed for at afbestille sin tid 24 timer før

Det kræver dog, at patienten samme dag eller få dage efter udeblivelsen af egen drift og uden opfordring kontakter øjenklinikken og begrunder sin udeblivelse med uopsættelig årsag

 

Der kan hele døgnet, alle dage, hele året meldes afbud på øjenklinikkens telefonsvarer på telefon 32 95 61 29

 

 

 


Øjenlæge Nis Andersen   |   Amagerbrogade 62, 3. th   |   2300 København S   |   Tlf 32 95 61 29
Administration